OKRĘGOWY ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

40-525 KATOWICE Ul. Kościuszki 191


Menu

AKTUALNOŚCI
ZARZĄD
STATUT
KALENDARZ
WYNIKI
HISTORIA
PISMA
DRUKI
KONTAKT

R E G U L A M I N

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strzelectwie sportowym

1. Cel zawodów :

- Zapewnienie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym młodzieży w wieku 14-15 lat oraz wyłonienie mistrzów w poszczególnych konkurencjach objętych regulaminem zawodów


2. Termin i miejsce :

7-8.10.2006 Częstochowa strzelnica AZS ul.Św.Andrzeja 8/10 godz.10:00


3. Konkurencje :

- Młodzicy i młodziczki : Ksp 40 L, Kpn 30, Ksp 3x10, Psp 30 cz. dokł. ,Psp 30 cz. szyb. , Ppn 30


4. Punktacja :

- Indywidualna za każda konkurencję oddzielnie dla młodziczek i młodzików wg.poniższych zasad :

lokata

1

2

3-4

punkty

3

2

1

razem w konkurencji 7

- Warunkiem zaliczenia punktów w konkurencji jest udział w zawodach minimum trzech klubów

- Konkurencji, w której wystartowało mniej niż czterech zawodników nie zalicza się do punktacji


5. Nagrody :

- We wszystkich konkurencjach za trzy czołowe miejsca przyznawane są dyplomy


6. Zgłoszenia :

- Do dnia 1.10.2006 pisemnie lub faksem na adres AZS Częstochowa ul.Św.Andrzeja 8/10 tel/faks 033 4249631 lub OZSS Katowice, Kościuszki 191 tel/faks 32 2572262 lub w dniu zawodów pisemnie


7. Postanowienia końcowe :

- Organizatorem zawodów jest AZS Częstochowa na zlecenie OZSS Katowice

- Komisję sędziowską wyznacza OZSS Katowice

- Delegata technicznego PZSS

- Wszyscy uczestnicy zawodów muszą bezwzględnie przestrzegać przepisy bezpieczeństwa oraz regulaminy: strzelnicy AZS oraz zawodów

- Zawodnicy strzelaja z własnej broni oraz amunicji

- Odprawa techniczna w dniu 7.10.2006 godz.9.30 na strzelnicy

- Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarza medycyny sportowej dopuszczające do uprawiania sportu.

- Zakwaterowanie i wyżywienie na czas zawodów należy zamówić w AZS Częstochowa


Zapraszamy do udziału w zawodach


OrganizatorOkręgowy Związek Strzelectwa Sportowego 2006