OKRĘGOWY ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

40-525 KATOWICE Ul. Kosciuszki 191


Menu

AKTUALNOŚCI
ZARZĄD
STATUT
KALENDARZ
WYNIKI
HISTORIA
PISMA
DRUKI
KONTAKT

HARMONOGRAM STRZELAŃ

Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckich Młodzików

Częstochowa 7-8 10. 2006

I dzień 7.10.06 sobota :

Pawilon 50 m :

I zmiana 10:00 - 11:00 Ksp 40 L

II zmiana 11:15 - 12:15


Pawilon 25 m :

10:00 - 12:00 Psp 30 cz. dokł.

13:00 - 14:00 Psp 30 cz. szyb.


Pawilon 10 m :

I zmiana 14:00 - 15:00 Kpn 30

II zmiana 15:15 - 16:15 Kpn 30

II dzień 8.10.06 niedziela :

Pawilon 50 m :

I zmiana 10:00 - 11:15 Ksp 3x10

II zmiana 11:30 - 12:45 Ksp 3x10


Pawilon 10 m :

I zmiana 10:00 - 11:00 Ppn 30

II zmiana 11:15 - 12:15 Ppn 30

Zakończenie zawodów godz. 15:00Okręgowy Zwi+/-zek Strzelectwa Sportowego 2006